«Չնվաճված աշխարհամաս…»

Բաց դաս…
Թեմա՝ «Չնվաճված աշխարհամաս»…
Դասարան՝ 4-րդ…
Ուսուցիչ՝ Ա. Բուդաղյան…

Լուսանկարներ...