Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց…Տյառնընդառաջ…2018թ.

Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց…
Տյառնընդառաջ…2018թ.
Դասղեկի ժամ…
10-րդ դասարան…
Դասղեկ՝ Ա.Իշխանյան…

Լուսանկարներ...