Բաց դաս 8-րդ դասարանում… Առարկա՝ Աշխարհագրություն… Թեմա՝ «Մեծ Բրիտանիա»… Ուսուցիչ՝ Վ. Դալաքյան…

Բաց դաս 8-րդ դասարանում…
Առարկա՝ Աշխարհագրություն…
Թեմա՝ «Մեծ Բրիտանիա»…
Ուսուցիչ՝ Վ. Դալաքյան…

Լուսանկարներ...