Բաց դաս 10-րդ դասարանում … Առարկա՝ Քիմիա… Թեմա՝ «Լուծույթներ»… Ուսուցիչ՝ Ս. Դիլանչյան…

Բաց դաս 10-րդ դասարանում …
Առարկա՝ Քիմիա…
Թեմա՝ «Լուծույթներ»…
Ուսուցիչ՝ Ս. Դիլանչյան…

Լուսանկարներ...