«Մայրենիի տոհմածառ…»

Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց…
5-րդ դասարան (Հ. Յուզբաշյան, Ա. Ակունց)….
«Մայրենի» և «Հայրենագիտություն» առարկաներից համակցված դաս և գործնական աշխատանք՝ «Մայրենիի տոհմածառ» թեմայով…

Լուսանկարներ...